På grunn av den nåværende Corona-pandemien har det ikke vært mulig for oss å organisere fredsturer det siste året, men i 2021 er vi litt mer optimistiske, og forhåpentligvis vil vi være i stand til å fortsette arbeidet vårt for fred og vennskap over hele verden!

Sveits August 2021

Vi planlegger å starte denne turen i Basel og sykle i 6 dager til Genève. I løpet av denne turen besøker vi Bern og Lausanne for møter med forskjellige organisasjoner. Detaljer for påmeding til denne turen kommer så snart vi vet.

Ruten

Turen starter i Basel 23. august og avsluttes i Genève 29. august.

Vi sykler via Bern og Lausanne på vei til Genève.

29 August

2. desember 2009 erklærte FNs generalforsamlings 64. sesjon 29. august til den internasjonale dagen mot atomprøver. Vi kommer til Genève på denne datoen.

Basel

Basel Fredskontor ble etablert i 2012 for å fremme forskning, undervisning og politikkutviklingsprogrammer dedikert til internasjonal fred, konfliktløsning og sikkerhet for å oppnå global avskaffelse av atomvåpen.

Geneve

Mange organisasjoner i Genève jobber for fred og menneskerettigheter.

Blant dem er FN, Women’s International League for Peace and Freedom og The International Peace Bureau.

Følg oss i sosiale media